ФОРМА ДОДАТКУ 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Мартин Ольга Максимівна

за 2013 р.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові роботи

 

1.                   

Пожежна безпека – складова національної безпеки: її суть та зв’язок з економічною безпекою

 

Стаття

 

Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВР НЛТУ України, вип. 23.1. – 2013. – С. 291-300.

Фахове видання

10 с.

-

2.                   

Економічна безпека як складова національної

безпеки

 

Стаття

 

Наукові записки. Серія «Економіка»:  збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2013. Випуск 22. С.68-74.

Фахове видання

7 с.

-

3.                   

Роль екологічних податків у підвищенні  півня екологічної безпеки держави

Стаття

Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2013. – № 7. – 177-182.

Фахове видання

6 с.

Гринчишин Н.М., Петрова М.А.

4.                   

Державне регулювання ринку сільськогосподарських земель та ефективність аграрної економіки в Україні

Тези

доповіді

Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток аграрної економіки». – Мелітополь, Вид-во «Люкс», 2013. –  С.84-87.

 

3 с.

-

5.                   

Земельні трансформації та їх вплив на розвиток українського села

Тези

доповіді

Materiáły ІХ mezinárodni vědechko-praktiká konferenceDny vědy2013” 27.03.2013-05.04.2013. – Dil 9. Ekonomickė  vědy: Praha. Publishing House “Education and Sciense” s. r. o. – С. 49-52.

4 с.

Москва М.Г.

6.                   

Проблеми залучення інвестицій в туристичну галузь України

 

Тези

доповіді

Матеріали Міжн. наук.-практ. конф.  «Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти». – Ужгород, Вид-во Ужгород. нац. ун-ту, 2013. – C. 226-229

 

3 с.

-

7.                   

Розвиток ринку сільськогосподарських земель і продовольча безпека країни

Тези

доповіді

Матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. “Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України”. – Тернопіль: 2013. – С.48-50

3 с.

-

8.                   

Ефективність аграрного виробництва в Україні в контексті формування ринку сільськогосподарських земель

Тези

доповіді

Матеріали ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Стратегія підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного сектору економіки». – Херсон, 2013. – С.78-81

 

-

9.                   

Економічна та пожежна безпека, їх взаємозв’язок в контексті національної безпеки

Тези

доповіді

Перспективи  розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVІІІ Міжн. наук.-практ. конф.   – Луцьк, Вежа-Друк, 2013. – С.110-112

3 с.

Москва М.Г.

10.               

Національна безпека: теоретичні аспекти     дослідження

Тези

доповіді

Актуальні питання економічних наук : збірник матеріалів  І Міжн. наук.-практ. конф. / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Донецьк: ОО «ВИЭУ», 2013. – С.14-17

4 с.

11.               

Пам’ятний хрест М.Шашкевичу в селі Новосілки на Львівщині

Стаття

Пам’ятки України. – 2013. – № 4. – С.26-29

4 с.

Пахолко С.В.

12.               

Кокарди та відзнаки українських гімназій першої половини ХХ століття

Тези

доповіді

Бережанська гімназія: сторінки історії. Матеріали Міжн. наук. конф., Бережани, 19 вересня 2013 р. / Бережанський краєзнавчий музей. – Тернопіль, 2013. – С.50-53а

3 с.

Пахолко С.В.

13.               

Ринок праці в Україні: гендерні особливості

Тези

доповіді

Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку: матеріали наук.-практ. конф. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2013. С.3-5

3 с.

Андрощук О.М.

14.               

До питання про суть економічних термінів «капітал» та «інвестиції»

Тези

доповіді

Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку: матеріали наук.-практ. конф. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2013. С.43-45

3 с.

Добранська Х.Ю.

15.               

Інвестиційна безпека України в контексті інвестицій в економіку України

Тези

доповіді

Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку: матеріали наук.-практ. конф. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2013. С.147-149

3 с.

Молдавчук Т.М.

16.               

Економічна безпека як складова національної

безпеки

 

Тези

доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та територій: Збірник тез Міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С.132-133

2 с.

Андрушко О.М.

17.               

Безпека як соціальний феномен сучасності

Тези

доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та територій: Збірник тез Міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С.134-135

2 с.

Бариляк І.М.

18.               

Забезпечення пожежної безпеки як невід’ємної складової частини національної безпеки

Тези

доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та територій: Збірник тез Міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С.153-155

3 с.

Герман П.В.

19.               

Соціальна безпека суспільства як складова національної

безпеки

 

Тези

доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та територій: Збірник тез Міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С.160-161

2 с.

Добранська Х.Ю.

20.               

Продовольча безпека суспільства як основа безпеки життєдіяльності суспільства: суть та загрози

Тези

доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та територій: Збірник тез Міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С.196-197

2 с.

Максютин-ський О.П.

21.               

Залучення інвестицій в економіку туризму як важливий напрям забезпечення інвестиційної безпеки України

Тези

доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та територій: Збірник тез Міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С.200-201

2 с.

Молдавчук Т.М.

22.               

Забезпечення продовольчої безпеки як однієї з важливих умов безпеки життєдіяльності суспільства

Тези

доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та територій: Збірник тез Міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С.222-223

2 с.

Русановський П.М.

23.               

Економічні аспекти пожежної безпеки як однієї з умов безпеки життєдіяльності суспільства

Тези

доповіді

Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та територій: Збірник тез Міжвузівської наук.-практ. конф. – Львів: ЛДУ БЖД, 2013. – С.245-247

2 с.

Чубенко М.А.

24.               

Ринок факторів виробництва в національній економічній системі:  етапи становлення

Тези

доповіді

Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізацій них процесів: економічні і фінансові аспекти. І міжвузівська науково-практична конференція наук.-практ. конф. – Львів, 2013. – С.10-12

 

Андрушко О.М.

25.               

Залучення інвестицій в економіку туризму в Україні як чинник економічного розвитку

Тези

доповіді

Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізацій них процесів: економічні і фінансові аспекти. І міжвузівська науково-практична конференція наук.-практ. конф. – Львів, 2013. – С.12-14

 

Молдавчук Т.М.

26.               

Чинники та проблеми формування попиту на працю в національній економічній системі України

Тези

доповіді

Розвиток індустрії гостинності в умовах глобалізацій них процесів: економічні і фінансові аспекти. І міжвузівська науково-практична конференція наук.-практ. конф. – Львів, 2013. – С.23-25

 

Добранська Х.Ю.