Лічильник відвідувань

Форма додатку 11
 
 
Список
наукових та навчально-методичних праць

Голубка Віктора Євстафійовича

за 2014 рік

 

 

№ п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1

Історія України. ХІХ – XXI ст. :

Практикум

(гриф МОН)

Практикум / [Голубко В. Є., Лаврецький Р. В., Лозинський А. Ф., Нагірняк М. Я., Чура В. І.] ; за заг. ред. Р. В. Лаврецького. – Львів, 2014. – 559 с.

559 с.

Голубко В. Є. , Лозинський А. Ф. , Нагірняк М. Я. , Чура В. І.

2

Українська державність у 1917-1920 роках

Розділ у навчальному посібнику

Історія України. 10 – 11 класи. Матеріали до навчального підручника / Б. Галайко,  В.Голубко, О.Дєдик, Р.Коваль, А.Козицький. - Львів:Астролябія,2014. – 208 с. (с. 25 – 61)

35

 

3

Дослідження історичного краєзнавства у Львівському університеті  (1991-2011)

Стаття

Вісник Львівського ун-ту. Серія історична. Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету. Спец. випуск. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С.210-115.

 

Фахове видання

6

А.В. Середяк

4

Брестський мир 1918 р. УНР з країнами Четверного союзу як пролог українсько-польського збройного протистояння

Тези

Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події) Збірка матеріалів Міжнародного наукового форуму 26-28 червня 1014 року. – Львів, 2014. – С.11-13.

3