Список

наукових та навчально-методичних праць

Грицанюк Віти Василівни

за 2014 рік

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Особливості соціальної роботи з вуличними дітьми в Україні.

Стаття

Науково-методичний журнал «Соціальна робота в Україні: теорія і практика» 2014. Випуск №3-4, Київ. С.85-94

 

Фахова стаття

9

-

2

Особливості екологічної освіти у вищій школі

Стаття

Науково-педагогічний журнал «Нова педагогічна думка», – 2014. – Випуск №3 (79), Рівне. – С.207-210

 

Фахова стаття

4

-

3

Характеристика особистісних якостей соціального працівника

Тези

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події", Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 19-25 березня  2014 року

Матеріали : [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/folder/view.php?id=5818

2

-

4

Морально-етичні якості куратора як чинник професійного становлення студентів

Стаття

Трансформація ціннісних орієнтацій професійного становлення світогляду працівників ОВС України в сучасному полікультурному суспільстві: збірник матеріалів круглого столу 30 травня 2014 року. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – С. 118-123

5

-

5

1. Митний союз

2. Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

3. Однопалатна парламентська система

4. Паблік-рілейшнз

5. «Панорама політологічних студій»

6. Парламентський контроль

Гасла

Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / укладач В.М. Піча, наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М.  Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – С. 215, 217-218, 260, 272, 277, 280

7

-