Лічильник відвідувань

Список

наукових та навчально-методичних праць

Логвиненко Вікторії Михайлівни

за 2014 рік

 

 

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1.                 

Екологічна етика: розширення сфери відповідальності

Електронне видання

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події». – Львів  ЛДУ БЖД, 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/moodle

5

 

2.                 

Екологічна криза сучасності як криза ціннісних орієнтацій людства

Електронне видання

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події». – Львів  ЛДУ БЖД, 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ubgd.lviv.ua/moodle

2

Нідзельська Н.

3.                 

Значення проблеми сенсу життя в професійному становленні працівника ОВС

Друк

Трансформація ціннісних орієнтацій професійного становлення світогляду працівників ОВС України в сучасному полікультурному суспільстві: збірник матеріалів круглого столу 30 травня 2014 року. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2014. – С. 175-179.

5

 

4.                 

Соціальна допомога як реалізація сенсу життя

Друк

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – № 3-4, 2013. – С. 22-29.

Фахове видання

9

 

5.                 

Совість як категорія професійної етики соціального працівника

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – № 3-4, 2014.

Фахове видання. Подано до друку

8