Віртуальний університет: навчальне середовище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Інститут післядипломної освіти являється структурним підрозділом   у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Основною метою діяльності інституту є підготовка та післядипломна освіта працівників ДСНС України та інших міністерств і відомств. Інститут післядипломної освіти є сьогодні ключовою ланкою в системі неперервного навчання в університеті. Система постійного оновлення знань, поповнення інформації, вдосконалення вмінь та навичок одержала назву «освіта впродовж всього життя», тому основними напрямами діяльності Інституту післядипломної освіти є реалізація стратегії розвитку системи післядипломної освіти, що ґрунтується на світових стандартах, сучасних освітніх технологіях, інноваційних педагогічних ідеях, передовому педагогічному досвіді; забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації працівників підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу професійних аварійно-рятувальних служб відповідно до суспільних вимог; мобільності, швидкого реагування на зміни у суспільстві та технологій; ефективна підготовка працівників служб усіх рівнів.

Розробник: кандидат психологічних наук, доцент Володимир Слободяник

Курс психологія управління має на меті осмислення  досвіду роботи в організації з точки зору процесу управління та спрямовується на закріплення практичних навичок і умінь з використання методик діагностики психологічного клімату в організації, оптимізації процесу прийняття управлінських рішень тощо.

         Закріплення навичок та оволодіння культурою прийняття психолого-управлінських рішень здійснюється шляхом виконання письмової роботи „Вплив психологічних чинників на систему управління організації”.

Розробник: кандидат педагогічних наук Тарас Ткаченко

Лекційний курс спрямований на вивчення особливостей діяльності у надзвичайних умовах та стрес-факторів, які впливають на працівника служби цивільного захисту,  а також на ознайомлення з системою базової, контекстно-екстремальної та постекстремальної підготовки. Дії людини в екстремальних ситуаціях.

Курс спеціального навчання за напрямком „Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння” в системі підвищення кваліфікації фахівців підприємств і відомств різної форми власності є курсом спеціального технічного спрямування.