Англійсько-український словник


 

Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  998  (Далі)
  Все

 

 black body

 абсолютно чорне тіло 


 bolometer 

болометр (прилад для вимірювання променистої енергії)


 bolt

 болт; стержень; циліндрична защіпка; скріплювати болтами


 boom

 (вантажна) стріла; штанга, підйомна балка (платформи автомеханічної драбини)


 distributing [distribution] board

 розподільний щит 


 fan blower

 гвинтовий [відцентровий] вентилятор


 incendiary (scatter) bomb

 запалювальна бомба 


 life [pompier, safety] belt

ремінь безпеки для роботи на драбині


 put the blaze out

гасити пожежу


 slag block

 шлакоблок


 slag concrete block

 шлакобетонний блок


 solid body

 тверде тіло


 turnout board

 пульт диспетчера (у пожежному депо)


 universal hose binder

універсальний рукав


 wall beam

рандбалка


 warning board 

попереджувальний напис; сигнальний щит


(

(pressure)

 1.  absolute абсолютний тиск 
 2. actual ~ істинний тиск 
 3. actuating ~ робочий тиск
 4.  air ~ тиск повітря, атмосферний тиск 
 5. ambient ~ оточувальний або зовнішній тиск, тиск навколишнього середовища 
 6. atmospheric ~ атмосферний тиск 
 7. axial ~ осьовий тиск 
 8. back ~ протитиск; зворотний тиск 
 9. barometric ~ барометричний тиск 
 10. bearing ~ опорний тиск, реакція опори 
 11. blast ~ (ударний) тиск вибухової хвилі; тиск дуття 
 12. boost ~ тиск надування або підпомповування 
 13. capillary ~ капілярний тиск 
 14. combustion ~ тиск при згорянні
 15.  delivery ~ напірний тиск, тиск нагнітання; тиск на виході 
 16. differential ~ перепад тиску, різниця тисків; надлишковий тиск
 17.  directionless ~ гідростатичний тиск 
 18. discharge ~ тиск на виході
 19. dissociation ~ пружність [тиск] дисоціації 
 20. dynamic(al) ~ динамічний тиск, швидкісний напір 
 21. effective ~ ефективний тиск
 22.  entrance ~ тиск на вході 
 23. equilibrium ~ рівноважний тиск
 24.  excess(ive) ~ надлишковий тиск (понад атмосферний)
 25.  explosion ~ тиск спалаху
 26.  face ~ тиск на поверхню
 27.  fluid ~ тиск текучого середовища; гідростатичний тиск
 28.  gas(eous) ~ тиск газів 
 29. gauge ~ манометричний [надмірний] тиск 
 30. head ~ гідравлічний напір
 31.  hose ~ тиск у пожежному рукаві 
 32. hose-end ~ тиск на виході з рукава 
 33. hydraulic ~ гідравлічний тиск 
 34. hydrostatic ~ гідростатичний тиск 
 35. ignition ~ початковий тиск при займанні, тиск займання
 36.  impact ~ динамічний тиск; швидкісний напір; ударне навантаження
 37.  indicated ~ індикаторний тиск; значення тиску
 38.  inlet [intake] ~ тиск на впуску [вході]
 39.  kinetic ~ динамічний тиск; швидкісний напір 
 40. liquid ~ тиск в гідросистемі; тиск (в точці) рідини 
 41. local ~ місцевий тиск 
 42. low ~ низький тиск
 43.  manifold ~ тиск на всмоктуванні [вході] 
 44. manometer ~ манометричний [надмірний] тиск 
 45. mercury ~ тиск (виражений висотою) ртутного стовпа
 46. negative ~ від’ємний тиск; тиск нижчий від атмосферного, вакуумметричний тиск, розрідження 
 47. net pump ~ корисний напір насоса 
 48. operating ~ робочий тиск
 49.  opposite ~ протитиск
 50.  osmotic ~ осмотичний тиск 
 51. outlet ~ тиск на випуску [виході] 
 52. partial ~ парціальний тиск 
 53. percolation ~ тиск фільтрації
 54.  plug ~ тиск в гідранті; тиск у рукавах, приєднаних до гідранта
 55.  positive ~ додатковий тиск; тиск вищий від атмосферного 
 56. potential ~ статичний напір
 57.  pumping ~ тиск накачування; напір помпи
 58.  ram ~ тиск швидкісного напору, динамічний тиск, швидкісний напір; повний тиск
 59.  reaction ~ реактивний тиск; тиск у камері згоряння 
 60. relative ~ відносний тиск
 61.  residual ~ залишковий тиск
 62.  sea-level ~ тиск на рівні моря
 63.  standard (atmosphere) ~ нормальний атмосферний тиск (760 мм ртутного стовпчика) 
 64. static ~ статичний тиск 
 65. subatmospheric ~ тиск нижчий від від атмосферного, вакуумметричний тиск, розрідження 
 66. superatmospheric ~ тиск вищий атмосферного
 67.  surface ~ двомірний (поверхневий) тиск 
 68. surplus ~ надлишковий тиск 
 69. total (head) ~ повний [сумарний] тиск, повний напір
 70.  transitory ~ різке підвищення тиску частини газу, яка безпосередньо примикає до фронту вибухової хвилі в умовах швидкого згоряння горючої суміші/речовини 
 71. unit ~ питомий тиск 
 72. uplift ~ протитиск 
 73. upward ~ тиск знизу вгору 
 74. upward hydrostatic ~ гідростатичний протитиск 
 75. vacuum gauge ~ вакуумметричний тиск
 76.  vapo(u)r ~ пружність [тиску] пари
 77.  velocity ~ швидкісний напір 
 78. water ~ гідравлічний тиск 
 79. water column pressure ~ тиск водяного стовпа
 80.  wave ~ тиск хвилі
 81.  wind ~ тиск вітру 
 82. working ~ робочий тиск


[

[hose] spanner

ключ для рукавних з’єднань~

~ оf boiling

межі википання


1

100 octane gasoline

бензин з октановим числом 100


A

abacus

 номограма


abatement

ослаблення


Abel closed tester

прилад Абеля із закритим тиглем [чашкою] (для визначення температури спалаху)ability

здaтність


ablate

піддавати(ся) абляції


ablating

абляці́йний

ablating [ablation, ablative]

~ абляційне покриття
ablating [ablative] composite

абляційний композиційний матеріал


ablating [ablative] insulator

абляційний ізоляційний матеріал


ablating [ablative] plastic

 абляційний пластикablating shell

конструкція абляційної оболонки; абляційне [теплозахисне] покриттяablation [ablative]

абляційний захист, теплозахист абляцією [виносом маси]


ablation [ablative] performance

 абляційна характеристика, характеристика винесення маси


ablation phenomenon

картина абляціїablation testing

випробування на абляцію, абляційне випробування


ablative

покрив


ablative heat [thermal]

абля- ційний теплозахист


ablative material performance

характеристика абляційного матеріалуablator

абляційне покриття або екранablator behavio(u)r

характеристика або поведінка абляційного матеріалу (під час нагрівання)


ablaze

палаючий


abort

непередбачене порушення нормального ходу робіт


aboveground

наземний пожежний гідрант


absolute

абсолютна вологість


absolute (manometer)

абсолютний манометр


absolute-pressure pickup

давач абсолютного тискуabsorb

поглинати


absorbability

вбирання


absorbable

що поглинається, абсорбується


absorbate

абсорбат


absorbency

поглинальність


absorbent [absorber] insulation

поглинаюча ізоляція


absorbent filter

поглинальний фільтр


absorber

абсорбер

absorbing

абсорбційна здатність


absorbing capacity

поглинальна спро-можність


absorbite

активоване вугілля


absorbtiometer

абсорбціометрія


absorptance

коефіцієнт поглинання


absorption

поглинання;


absorption band

смуга поглинання


absorption behavio(u)r

абсорбційні властивості; поглинання


absorption constant

коефіцієнт поглинання


absorption factor

 коефіцієнт поглинання


absorption installation

абсорбційна установка


absorption spectroscopy

абсорбційна спектроскопіяabsorptive power

поглинальна здатність


absorptivity

поглинальна [усмокту- вальна, всмоктуюча] здатність


abstract

реферат, короткий огляд; відокремлювати


abstraction

відділення; витяг


accelerate

прискорювати


accelerate-stop distance

дистанція «розгін-зупинка»accelerated combustion

прискорене горіння


accelerating

каталізатор


accelerator

прискорювач; каталізатор


access door

оглядовий люк; дверцята [кришка] (оглядового) люку


access panel

 оглядова панель; кришка оглядового люкаaccessibility

зручність підходу


accessory

пристосування


accessory equipment

допоміжне обладнання


accident

аварія; поломка


accident board

аварійна комісія, комісія з розслідування події 


accident preventatives

запобіжні написи і позначення; запобіжні засоби


accidental

випадковий, непередба- чений


accidental ignition

випадкове [мимовільне] займання


accordion door

складані [складні, розсувні] дверіaccumulate

накопичувати; акуму- лювати


accumulation

накопичення; акумуляція


accumulator

акумулятор; колектор, збірник, приймач


accumulator battery

акумулятор(на батарея)


accumulator plant

акумуляторна станція або батареяaccuracy

точність; надійність


acescent

кислуватий; окислювальний


acetone

ацетон


acetyl peroxide in dimethilphthalate

перекис ацетилу в диметилфталаті


acetylene

ацетилен


acetylene air

суміш ацетилену з повітрям (для зварювання) 


acetylene burner

ацетиленовий горю-чий пальник (зварювального апарата)


acetylene generator

ацетиленовий генератор


acid

кислота; кислотний


acid base indicator

кислотно-основний індикатор


acid brick

силікатна цегла


acid condition

кислотне середовище


acid diluent

кислотний розріджувач


acid fuel

кислотне пальне


acid storage

місце зберігання кислот
acid-aniline fuel

(ракетне) паливо, що складається з азотної кислоти та аніліну


acid-fast

кислототривкий, кислотостійкий


acid-resistant container

кислотний [кислототривкий] бак або резервуарacid-resisting

кислототривкий


acid-resisting concentration

кислотостійкий бетон


acidifier

підки слювач, кислотоутворювач


acidimeter

кислотомір, ацидометр


acidimetry

ацидометрія


acidity

кислотність концентрація водневих іонів


acidproof

ки- слотостійкий [кислототривкий] сплав


acidproof [acid-resistant] paper

 кислототривкий папірacidproof [acid-resistant] steam

кислостійка [кислототривка] стальacidproof filter

кислототривкий фільтр


acoustic felt

звукоізоляційний фетр


acoustic insulation

звукоізоляція


acoustical

звукопоглинальний матеріалacquisition

збір


action: ~ аt fires

дії при виникненні пожеж


actionable fire

незаконно розпалений або поширений до небезпечних масштабів вогонь у лісі; будь-яке загоряння в лісі, що вимагає гасіння


activated [active]

активоване вугілля


activated carbon

адсорбент із активованого вугілля


activated carbon bed

шар активованого вугілля

activating

активуюча речовина, активатор


active filler

активний наповнювач


active fire fighting

активні системи протипожежного захисту


active storage

витратний матеріал; видатковий складactive strain gauge

активний [робочий] тензометр


activity

активність; діяльність, робота


actual

фактична локалізація (пожежі)


actual gas

реальний газ


actual ехtinguishment

гасіння пожежі безпосереднім впливом (вогнегасної речовини) на полум'я


actuate

приводити в дію або рух; збуджувати


actuation

приведення в дію або рух


actuator

виконавчий механізм


adapter

приймальний [сполучний, пе- рехідний] пристрій


adapting pipe

сполучна частина трубопроводу, фітингaddition

додаток; добавка


addition [additive]

реакція приєднання


additive

присадка


adhesion

адгезія


adhesive

адгезійна здатність


adhesive capacity

адгезійна здатність, здатність до зчеплення або при-липання


adhesive power

 сила зчеплення


adhesive strength

сила зчеплення або прилипанняadiabatic

рівняння адіабати


adiabatic (-shell) calorimeter

калориметр з адіабатичної оболонкою


adiabatic compression

адіабатичний тиск


adiabatic expansion

адіабатне розширення


adiabatic exponent

показник адіабати


adiabatic flow

адіабатний потік


adiabatic intermittent

періодичне насичення


adjacent box

найближчий пожеж-ний сповіщувач


adjustable

регульований


adjustable delivery

дозуюча помпа


adjustment

регулювання


administrative

адміністративний


Admiralty Salvage department

брит. аварійно-рятувальний відділ адміралтейства


admission

впуск


admission intake

впуск


admittance

повна провідність


admitting pipe

 впускна труба або трубопровідadmixture

домішування; змішуван- ня; домішка, добавка; присадка


adopt

приймати; засвоювати


adsorbability

адсорбування, здат- ність адсорбуватися, адсорбувальна здатність


adsorber

адсорбер


adsorption

адсорбція поверхневе поглинання


adsorptive

адсорбційний


advance

просування (вперед)


advance planning

 перспективне плануванняadvanced

вдосконалений


advanced fuel

перспективне паливо [пальне]


advanced ignition

раннє запалювання

advanced refractory

перспек- тивний жароміцний або жаро- стійкий сплав


adverse

шкідливий; несприятливий


advice

рада, консультація


aerate

аерувати, насичувати повіт- рям або газом; провітрювати, проду- вати повітрям


aerated flame

полум’я збагачене повітрям; газоповітряне полум’яaeration

аерація


aerial

антена


aerial [elevating] platform

 підйомна платформа (для підйому на верхні поверхи будівлі)aerial attack

скидання або зливання вогнегасної речовини [складу] на лісову пожежу з літака або вертольота; повітряне десантування засобів лісопожежної служби


aerialscope

підйомна платформа із телескопічною штангою


aerodynamic

аеродинамічна стійкістьaerogel

аерогель


aerogen gas

горюча пароповітряна суміш (що складається з повітря і парів бензину)


aerosol

аерозоль


aerospace fluid

рідина для авіаційно-космічної техніки


aerothermodynamics

аеротермодинаміка


aflame

у вогні


afterburning

допалювання або догорання палива


aftereffect

наслідок;


afterfiring

самозаймання


afterflaming

догорання або допалю- вання


afterglow

тління


afterheat

залишкове тепло


aftermath

наслідок


age

вік; тривалість служби;


ageing

старіння

agent

агент, засіб; фактор; реагент; речовина; компонент;


agglutinant

клейка речовина


aggregate capacity

повна потужність


aggressive attack

енергійна атака; активні дії


agility

рухливість


agitation

перемішування


ailight

що горить; у вогні


ailive

під струмом, під напругою


air

повітряна помпа


air ( manometer )

повітряний манометр


air (-to-) fuel

склад горючої суміші, (масове) відношення повітря до палива


air (suction) inlet

повітрозабірник; повітрозабірний отвір


air ammunition depot

склад авіаційних боєприпасівair bell

повітряний пухирець


air blast

струмінь повітря; вибухова хвиля; повітряна ударна хвиля 


air bottle

балон зі стисненим повіт-рям


air box

повітряна камера або ко-робка; вентиляційна труба


air brick

невипалена цегла; цегла повітряної сушки; саман;цегла з каналами для вентиляції


air brush

розпилювач


air bubble

бульбашка повітря


air building

повітропорні споруди


air burn

повітряний вибух, вибух [розрив] в повітрі


air channel

повітропровід; вентиляційний каналair composition

склад повітряair compression

стиск повітря


air compressor

повітряний компресор


air conditioning

кондиціювання повітря


air conduit

повітропровід


air density

щільність повітряair filter

повітряний фільтр


air flow

повітряний потік


air flue

повітропровід


Air Force Materials

лабораторія  матеріалів ВПС


air gap

повітряний [проміжок] зазор


air gate

повітряний регулятор [клапан]


air intake

повітрозабірник; приймання повітря


air interchange

повітрообмін


air interchanger

повітрообмінник


air line mask

маска, обладнана шлангом для подачі повітря


air mask

дихальна (запобіжна) маска; індивідуальний дихальний апарат


air passage

 повітряний або вентиляційний канал; повітропровід


air pipe

 повітропровід; повітряна труба або магістральair pit

 вентиляційна шахтаair space

(пара) повітряний простір; повітряний прошарокair spray

струмінь повітря


air storage

зберігання на повітріair stream

повітряний потік


air-(pressure) gauge

повітряний манометр


air-breather's fuel

паливо для повітряно-реактивних двигунів


air-conditioning equipment

обладнання для кондиціонування повітря


air-cooled

з повітряним охолодженням, охолоджуваний повітрям


air-dried brick

невипалена цегла; цегла повітряної сушки; сирець; саман


air-ejecting fan

витяжний вентилятор


air-flue gas

 суміш повітря і димових газів


air-fuel [air-petrol]

паливоповітряна суміш 


air-ground detection

комбінована мережа наземного і повітряного спостереження лісопожежної службиair-heat interchanger

теплоносій


air-heating

калорифер


air-powered

з пневматичним приво- дом, пневматичний

air-raid precaution

 цивільний захист; комплекс заходів щодо захисту від повітряного нападу


air-setting refractory

вогнет- ривкий розчин, що схоплюється на повітрі


air-setting refractory cement

скріплююча речовина; клей; цемент; цементувати; скріплювати цементом ~ вогнет- ривкий розчин, що схоплюється на повітріairborn fire

 гасіння пожежі з повітря (з літального апарата)
airburst

вибух або розрив в повітрі


aircraft

авіакатастрофа


aircraft [airplane] fabric

 авіаційна тканина


aircraft crash fire

пожежа в результаті аварії або падіння літального апаратаaircraft fuel

авіаційне паливо


aircraft fuel(l)er

авіаційний паливозаправник


airflow

повітряний потік; витрата повітря


airing

аерація; вентиляція; сушка на повітрі


airplane

літак;


airport

(протипожежний) за- хист аеропортів


airport fire brigade

пожежна бригада аеропорту


airproof

(повітро)непроникний, гер- метичний


airspace

повітряний простір; просвіт


airtight

(повітро)непроникний, гер- метичний


alarm

подача сигналу тривоги


alarm (arrival)

 темп надходження сигналів тривоги [викликів]


alarm bell

 сигнальний, дзвінок; сигнал тривоги


alarm call

виклик по сигналу (по-жежної) тривоги


alarm center

диспетчерський центр пожежно-рятувальної служби 


alarm float

поплавковий покажчик рівня; сигнальний прилад з поплавкомalarm fuse

плавкий запобіжник (з сигнальним пристроєм)


albumin

альбумін, білок


alcohol fuel

спиртове паливо


alcoholic

спиртовий


alert

стан (оперативної) готовності


alerting

сигналізація, подання сиг- налу тривоги


alertness

(оперативна) готовність


aliphatic fuel

аліфатичне пальне


alkalescent с

слаболужний


alkali

луг


alkalimeter

алкаліметр,


alkaline

лужний


alkaline condition

лужне середовище


alkane-air-diluent

алканоповітряні суміші


alkene

алкен;


alky gas

спиртове [спиртовобензинове] паливо


all-external burning

зовнішнє горіння


all-out

відбій


all-oxygen

повністю кисневий; на чистому кисні


all-purpose

універсальний; багатоці- льовий


All-Service mask

універсальний протигаз (фірмова назва фільтруючого протигаза)


all-terrain

 всюдихід; (пожежний) автомобіль підвищеної прохідності

all-weather

проїжджа частина дороги в будь-яку погоду


all-weather stability

стійкість за будь-яких умов погоди


allocation

розподіл;


allowance

дозвіл; допуск


alloy

сплав


alloy(ing) component

компонент сплаву; легуючий компонент


alloy(ing) constituent

 компонент сплаву


alternating

змінний,


alternating current generator

генератор змінного струму


alternative

варіант; альтернатива; альтернативний, допускаючий вибір; запасний; (знакоперемінний; почерговий; переривний (про регулювання); об’їзний, обхідний (про шлях)


alumin(i) um

алюміній


alumina brick

глиноземиста цегла


aluminized fuel

алюмінізоване паливо [пальне]


alumino-silicate brick

алюмосиліка-тний вогнеупір або цегла


aluminous fire brick

високоглино-земистий вогнеупір


aluminum face

алюмінієва обшивка


ambient

навколишнє або зов- нішнє повітря


ambient condition

умови навколишнього середовища


ambient gas

навколишнє газове середовище


ambulance

автомобіль швидкої ме- дичної допомоги; санітарний транс- портний засіб

American Insurance association

американська асоціація страхування


amine(-type) fuel

амінове пальне


ammonal

амонал (вибухова речовина)


ammonia

аміак


ammonium

амоній


ammunition

боєкомплект; склад боєприпасів


ammunition (and explosives) depot

склад боєприпасівammunition storage

зберігання боєприпасівammunition store

склад боєприпасів


amperage

сила струму (в амперах); число ампер

amplification

посилення;


amplifier

підсилювач


analgesic

знеболюючий засіб


analog(ue) computation

моделювання; розрахунок на моделюючому пристрої


analogy

аналогія


analysis

аналіз;


analyst

аналітик


analytic function

аналітична функція


analytic(al)

аналітичний


analyze

аналізувати


analyzer

аналізатор


anchor

якір


anchor ( malfunction )

підствольщик (пожежний, що допомагає ствольщику працювати зі стволом)


anchor flame

стабілізувати полум’я


ancillary

службовий; допоміжний


anemometer

анемометр (прилад для вимірювання швидкості вітру або газових потоків)


anergolic

несамозапалювальна суміш


anesthetic

знеболювальний засіб


angle

кут; косинець, куточок


anhydrous

безводний


anhydrous-hydrazine fuel

пальне на основі зневодненого гідразину


aniline-base fuel

анілінові пальне


anisotropic

 анізотропний


annex(e)

прибудова (до будівлі)


annual

щорічний; річний


annunciator

сигнальний пристрій; пожежний сповіщувач


anodyne

болезаспокійливий засіб

antemortem

передсмертний

antiacid

протикислотна [анти-кислотна] присадка


antibacterial

антибактеріальна присадка


anticipatory

застережливий


anticorrosion

антикорозійна присадка


anticorrosive

антикорозійна присадка


anticreaming

речовина, що перешкоджає відстоюванню


antidetonation

антидетонаційна присадка, антидетонатор


antiflash

вогнетривкий; вогнезахис ний; що ізолює полум’я


antiflash gloves

вогнезахисні рукавиці


antifoam

антипінна добавка, піногасник


antifreez

речовина, що знижує температуру замерзання, антифриз


antifreeze

антифриз


antifreeze [antifreezing]

антифриз


antifreeze [antifreezing] ехtinguisher

вогнегасник із зарядом розчину, що має знижену точку замерзання


antifreeze composition

склад антифризу


antifreeze solution

антифриз


antifrost precautions

заходи проти замерзання (рідини)


antifrother

 антипінна речовина, про тиспінювач, пінопригнічувач


antiicing fluid

антиобліднювальна рідина


antiknock fuel

недетонувальне паливо; високооктановий бензин


antimisting fuel

паливо з присадкою, що зменшує його розпилюваність і випаровуваність


antioxidant

протиокислювач; інгібітор окислення


antioxidizing

антиокислювальна присадка


antioxidizing compound

 протиокислюючий склад


antipyretic

жарознижувальний засіб


antirust

антикорозійна присадка


antirust(ing) compound

антикорозійний склад


antismoke

антидимна присадка


apartment

квартира


aperture of door

дверний отвір

aperture of window

віконний отвір


apn(o)ea

зупинка дихання


apparatus

апарат; прилад; пристрій; установка; апаратура; пожежна ма шина (автомобіль або інші моторизовані засоби пожежогасіння); спе- ціальний пожежний автомобіль


apparent

видимий; очевидний; удаваний


apparent density

об'ємна щільність (сипких або пористих тіл)appliance

пристрій; пристосування; брит. пожежна машина (автомобіль або інші моторизовані засоби по жежогасіння); pl технічні засоби, устаткування (пожежного автомо біля);


appliance with portable pump trailer

пожежний ав томобіль із причепом для переносної помпи;


appliance aerodrome fire

аеродромний пожежний автомобіль


appliance airborne

пожежний літак або вертоліт; установка пожежогасіння зливанням води із літального апарата


appliance binding ~ for coupling

установ ка для нав’язування головок на рукави


appliance dry powder

пожежний автомобіль порошкового гасіння


appliance fire

пожежна машина; pl пожежне майно [обладнання]


appliance fire-fighting

пожежний авто мобіль


appliance first (-strike)

пожежний авто мобіль першої черги [першого ходу]


appliance first-aid (fire-fighting)

поже жний автомобіль підвищеної прохідності; pl первинні засоби пожежогасіння


appliance forest fire-fighting

автомобіль для гасіння лісових пожеж


appliance heat generating

тепловий ге нератор


appliance heating

опалювальний прилад


appliance heavy extinguishing

потужна установка пожежогасіння


appliance heavy stream

пожежний автомобіль гасіння потужними суцільними струменями


appliance land (-borne)

наземна пожеж на машина


appliance lifting

підйомне пристосування


appliance light extinguishing

легка уста новка пожежогасіння


appliance major

важкий пожежний ав томобіль; основний тип прийн ятого на озброєння пожежного автомобіля


appliance master stream

пожежний автомобіль для гасіння далекобійними суцільними струменями


appliance mobile fire-fighting

переносна установка пожежогасіння


appliance refinery

пожежний автомо біль для гасіння пожеж на наф топереробних підприємствах


appliance small extinguishing

легка установка пожежогасіння


appliance special (extinguishing [firefighting])

спеціальний поже жний автомобіль


appliance standard

типовий пожежний автомобіль


appliance strike

пожежний автомобіль першої допомоги [першого ходу]


appliance triple-agent

пожежний автомобіль з трьома засобами гасіння (комбі нованого гасіння)


appliance with mounted and portable pump

пожежний автомобіль із стаці- онарною і переносною помпою;


appliance with mounted pump

пожежний автомобіль із стаціонарною помпою;

appliance with portable pump

пожежний авто мобіль з переносною помпою;


appliance with trailer pump

пожеж ний автомобіль із причіпною мотопомпою


application

застосування; додаток; вступ; підведення; подання (вогнега сної речовини)


application indirect

подача вогнегасної ре човини вище за вогнище пожежі; подання вогнегасної речовини струменем


application direct

подача вогнегасної речовини безпосередньо на вогонь


application foam

подача піни; введення піни в нафтовий резервуар


application heat

підведення тепла


application powder

подача порошку

application spray

подача вогнегасної речо вини розпорошеним струменем


application subsurface

подача вогнегасної речовини під шари горючого матеріалу


application surface

захисний шар; вогнезахисне покриття; подання вогнегасної речовини на поверхню горіння


applicator

ствол; насадка (для подачі піни або води розпиленим струменем)


applicator foam

пінний ствол або насадка


applicator fog

ствол або насадка для по дання води дрібно розпиленим струменем


apply

застосовувати, використати; наносити; накладати


appointment

призначення (на посаду або на виконання певної роботи)


appraisal

експертиза; оцінка вартості


appraise

визначати вартість


appraisement

експертиза; оцінка ва ртості


approach

підступ; підхід; під’їзд, під’їзний шлях; наближатися


approach bridge

підхід або під’їзд до мосту


approach fill

під’їзд [під’їзний шлях] по насипу


approach lobby

коридор вестибюля


approach road

підхід; під’їзд, під’їзний шлях


approve

стверджувати


approximate

приблизно виражати; наближений, приблизний


approximate calculation

наближене обчи-слення


approximately

приблизно


approximation

апроксимація, на ближення; наближена величина;


approximation engineering

наближений інженерний метод розрахунку


approximation first

перше наближення


approximation rough

грубе наближення


approximation successive

послідовне набли ження


approximation sufficient

достатнє наближення


approximation with

наближення з точністю до 


appurtenance

складова; pl допоміжне устаткування


apron

фартух; лоток, жолоб; розван тажувальний майданчик


apron port

форсунка пальника


apron protecting

навіс; щит; захисна стінка або екран


aptitude

придатність; здатність


apyrous

вогнетривкий


aqua

вода; розчин; рідина


aquafortis

азотна кислота

aquatic

водний; водяний


aqueduct

акведук


aqueduct pipe

міст під трубопровід


aqueous

водний; водяний; водяни- стий, насичений водою


aqueous (-based) solution

водний розчинaqueous dispersion

водна дисперсіяaquifer

водоносний шар [пласт]


arbitrary

довільний; випадковий


arbitration

експертиза


arboreal

деревний


arc

(електрична або зварювальна) дуга; арка; дуговий; арочний; іскрити; створювати дугу


arc arrester 

громовідвід дугового типу


arc discharge

дуговий розряд


arc electric(al)

 електрична дуга


arc flame [flaming]

полум’яна дуга


arc furnace

дугова піч


arc welding

зварювальна дуга


Arcton

арктон, фреон


Arcton 33

фреон 114, 1,2- дихлортетрафторетан


Arcton 6

6 фреон 12, арктон 6, дихлор фторметан


Arcton 7

 фреон 21, дихлорфторметан


Arcton4

фреон 22, дифторхлорметан


area

площа; ділянка; район; зона, область; простір; поверхня;


area at risk

пожежна площа; площа пожежної ділянки


area covered by a fire station district

район виїзду пожежної частини (що обслуговуюється однією пожежною частиною)


area of major involvement

осередок найбільшого розвитку пожежі (у будівлі)


area aggregate floor

сумарна площа приміщення


area allowable burned

передбачена [допустима] площа вигорання (під час лісової пожежі)


area assign

район виїзду; територія, що охороняється


area assumed ~ of operation

пло ща, захищена спринклерною головкою


area atmospheric

атмосферна пло ща (частина палаючої будівлі з вільною циркуляцією повітря)


area blind

невидима зона [простір] (зі спостережного поста)


area bomb-ignition

район [зона] пожеж, що спричинені дією вибуху ядерної бомби


area building

будівельний майдан чик; площа забудови


area built-up

забудована ділянка місцевості; район забудови


area burning

площа (поверхні) гo ріння; зона горіння


area burning surface

площа поверхні горіння


area catchment

басейн (річки); во дозбірна площа


area chop-out

частина обшивки, яка прорубується із середини (для порятунку потерпілого під час аварії або пожежі


area clearance

житловий район, що підлягає зносу


area combustion

зона згоряння палива


area conflagration

площа, охопле на пожежею


area contact

площа контактної по верхні


area coverage

зона дії (напр. уста новки пожежогасіння)


area critical fire

теоретична крити чна площа пожежі


area cut-in

частина обшивки, яка прорубується ззовні (для порz тунку літака, що зазнав аварії і палає)


area damage

ліквідація наслідків ядерного нападу


area danger

небезпечна зона; зона ураження


area development

район забудови


area diked

ділянка, захищена насипом або греблею


area effective

робоча поверхня, корисна площа


area effective sectional

корисна площа поперечного перерізу


area emitting

випромінююча пове рхня; площа випромінюючої поверхні


area exhaust [exit]

площа перерізу вихідного отвору (сопла)


area expansion

відносне роз- ширення, відношення площ двох поперечних перерізів


area exposed

площа [ділянка], що піддається дії небезпечних чинників пожежі


area fire

район або зона пожежі; площа пожежі; пожежний від сік; район виїзду пожежного підрозділу


area fire base

основна площа пожежі; площа горіння


area fire prevention service

район виїзду, територія, що охороняється


area flame

площа полум’я


area floor

площа підлоги


area flow

площа перерізу потоку; прохідний переріз; площа пере різу, необхідного для заданої витрати

area flowmeter

витратомір; ротаметрarea forested

площа, покрита лісом


area fuel storage

район зберігання палива [пального]


area gross

загальна площа


area gross site

загальна площа за будови


area heat transfer

поверхня теплообміну


area housing

житловий район


area impounded

забруднена ділян ка, водойма


area industrial

промисловий район


area infinitesimal

малий майданчик


area inlet-duct

площа перерізу вхі дного отвору


area intake

площа перерізу вхідного отвору


area interfacial

площа поверхні розділу


area irradiated

опромінена площа


area large factory floor

велике виробниче приміщення без пере городок


area light damage

зона легкого ураження (під час ядерного ви буху)


area liquid spill

площа розлитої рі дини


area neighbourhood

прилегла площа


area net floor

корисна площа підлоги


area nonsprinklered

ділянка або приміщення, не обладнане спринклерною системою поже жогасіння


area of operation

площа, яка захищена


area of structure

площа забудови


area opening

площа отворів (у конструкціях та перекриттях приміщеня, що захищають)


area per unit

на одиницю площі


area practical critical fire

практич на критична площа пожежі


area practical fire

фактична площа пожежi


area protected

район виїзду (пожежної частини)


area radiating

випромінююча по верхня; площа випромінювання


area reference

розрахункова площа


area response

район виїзду (пожежної частини)


area roof cave-in

простір під покрі влею, простір під дахом


area rural

сільська місцевість


area section(al)

площа (поперечного) перерізу


area shaded

затінена площа


area special danger

найбільш небезпечна в пожежному відношенні зона (напр. густий сосновий ліс)


area specific surface

питома повер хня


area sprinklered

ділянка або приміщення обладнане спринклер ною системою пожежогасіння 


area surface

площа поверхні


area theoretical critical fire

теоре тична критична площа пожежі


area timbered

лісовий район [ділянка]


area total opening

сумарна площа отворів (у конструкціях та перекриттях приміщень)


area transitional

перехідна зона


area true contact

площа або повер хня фактичного контакту


area turn-out

район виїзду (по жежної частини)


area unit

одинична площа; площа, рівна одиниці


area urban

міська територія


area wetted

змочувана [змочена] поверхня


areometer

ареометр


areometry

ареометрія


arm

плече; важіль; зброя; приводи ти в готовність (систему)


armament

озброєння


armament depot

склад озброєння


armature

арматура


armo(u) r: fire

пожежне устаткування


armo(u)r plate

броньова плитаarmo(u)red cable

броньований кабель


armo(u)red door

броньовані двері; двері, окуті залізом; протипожежні дверіaromatic

вуглеводень ароматичного ряду


aromatic fuel

ароматичне пальне


arrangement

розміщення, розташування, компонування; пристрій; при лад; установка


arrangement breaking

переривач, роз’єднувач


arrangement end - side

розводка трубопро водів системи пожежогасіння з розподільними трубопроводами по одну сторону горизонтального основного трубопроводу


arrangement end-center

розводка трубопро водів системи пожежогасіння з розподільними трубопроводами по обидві сторони горизонталь ного поживного трубопроводу


arrangement fire

установка пожежогасіння; pl пожежне оснащення


arrangement general

загальне розташуван ня або вид


arrangement of fuel

розміщення горючого матеріалу


arrangement of reinforcement

розташування арматури

arrangement three end - side with end feed

розводка, при якій розподільні трубопроводи із трьома сприн клерними головками на кожно му знаходяться по одну сторону горизонтального трубопроводу


arrangement three end-center with central feed

розводка, при якій розпо дільні трубопроводи з трьома спринклерними головками на кожному знаходяться по обидві сторони горизонтального трубо проводу в центральній частині


arrangement two end - center with end feed

розводка, при якій розподільні трубопроводи з двома сприн клерними головками на кожнoму знаходяться по обидві сто рони горизонтального живильного трубопроводу


arrangement two end-side with central feed

розводка, при якій роздільні трубопроводи з двома сприн клерними головками на кожно му знаходяться по одну сторону горизонтального трубопроводу в центральній частині


arrangement water-supply

обладнання водопостачання


arrangement wheel

колісна формула [хара ктеристика]; схема розставляння коліс


arrest 

зупинка; затримка; рl критичні точки (при нагріванні і охолодженні)


arrest

зупинка; затримка; рl критичні точки (при нагріванні і охолодженні)


arrester 

гальмівний, затримуючий пристрій; громовідвід; розрядник


arson

підпал


arson squad

поліцейське або пожежне відділення із розслідування причин пожежarsonist

палій


articulated boom

колінчастий підіймач 

articulation

 шарнірне з’єднання


artificial atmosphere

штучна атмосфера, кондиційоване повітря


artificial gas

artificial ~ заводський


asbestos 

азбест


asbestos fiber

азбестове волокно


asbestos blanket

 азбестова прокладка; покриття із азбестової тканини


asbestos board 

азбестовий картон 


asbestos fabric

азбестове волокно або тканина


asbestos gasket

прокладка; набивка; ущільнення; сальник


asbestos gauntlet

азбестові рукавиці


asbestos insulation

азбестова ізоляція


asbestos insulation board

 ізоляційна азбестова плита 


asbestos textile

азбестова тканина


asbestos-cement

 азбестоцемент


asbestos-graphite

асбестогра- фітове ущільнення


asbestus

 див. asbestos


ascend

підніматися, сходити


ascendant

що зростає, висхідний


ascending diffusion

висхідна дифузія


ascertain

 встановлювати; з’ясовувати


ascertainment of cause of fire

встановлення причини пожежі


ash

зола; попіл


ash pit

попільникasphalt-base fuel

пальне на асфальтовій основі; горючий компонент на бітумній основі


asphyxia

 асфіксія, задуха


asphyxiant

 задушлива токсична речовина


aspirator 

аспіратор; витяжний вентилятор; пристрій, який відсмоктує


aspirator [aspiring]

всмокту- вальна помпа


assay

 випробування; (кількісній) аналіз; проба; зразок для аналізу


assemble

 збирати; монтувати


assembly

 агрегат; вузол; комплект; збірка; монтаж; тактовна розстановка сил та засобів


assembly building

суспільна будівля


assessment

оцінка


assessment of the emergency 

оцінка аварійної ситуації


assignment

пожежний караул [наряд]; (повний) склад сил і засобів пожежного караулу [наряду]


assistance

допомога, сприяння


association of European Fire Alarm Systems Manufacturers (Euralarm)

Європейська асоціація фірм-виробників систем пожежної сигналізації


association of Fire Chiefs

асоціація керівників пожежних служб


assort 

сортувати; класифікувати


assurance factor

ступінь надійності, коефіцієнт безпеки; запас міцності


astable 

нестабільний, нестійкий


astatic 

астатичний


asymptote 

асимптота


asymptotic (al)

асимптотичний

athermancy

 здатність до поглинання теплового випромінювання


athermanous

 нетеплопрозорий непроникний для теплового [інфрачервоного] випромінювання


atmosphere

 атмосфера; газова середовище


atmospheric

атмосферна вологість

atmospheric ceiling

атмосфері, в якій припиняється вертикальний під- йом термічної колонки та роз- починається її горизонтальне зміщення


atmospheric condition

 атмосферні умови


atmospheric displacement

повітряне витіснення теплотиatmospheric moisture capacity

віднос-на вологість повітря


atom 

атом


atomic

атомарний водень


atomic 

атомний, ядерний


atomic blast

 ядерний вибух; ударна хвиля ядерного вибуху 


atomic explosion

ядерний вибух


atomic oxygen

атомарний кисень


atomic-absorption flame photometry

полум’яна атомно-абсорбційна фотометріяatomicity

 атомність; валентність


atomization

 розпорошення, пульверизація; тонке подрібнення


atomize

 розпорошувати; тонко подрібнювати

atomize by compressed

розпо- рошувати стисненим повітрям


atomized

 розпилений; пилоподібний; тонкоподрібнений


atomized fuel

розпилене паливо


atomized powder

тонкоподрібнений порошок, пудра


atomizer 

форсунка; розпилювач


atomizing cone

розпилюючий конус; розпилювачattachment 

приєднання; додаткове пристосування; належність


attack

 атака; удар; вплив; гасіння пожежі; атакувати;

attack by superheated air 

дія перегрітого повітря


attemper 

змішувати у визначеній пропорції; регулювати температуру


attemperation 

регулювання температури


attemperator

 регулятор температури, терморегулятор


attend 

виїжджати, прибувати (напр. на пожежу або на розслідування пожежі)


attendance 

обслуговування, догляд (за автомобілем); виконання робіт із гасіння пожежі; пожежний наряд


attenuation attendance

ослаблення; заспокоювання; демпфування; згасання


attic

 мансарда; горище; мезонін; фронтон

audible

звуковий сигнал

audible call

виклик звуковим сиг-налом


auditorium

жарг. спосіб встановлення пожежної драбини, при якій верх драбини утримується тільки за допомогою напрямних тросів (без опори на будівлю)


augmentation

 збільшення; приріст; нарощення

aural

звукова сигналізація


authority

 влада; повноваження; компетенція, право, (закон) підстава; правочинний орган або особа, яка володіє правом санкціонувати певні дії


autoconvective lapse

градієнт автоконвекції


autogenous

 самоініційований, спонтанний; автогенний


autogenous ignition

самозапалювання, самозаймання


autographic

самописний пі- рометр


autoignite 

самозайматися


autoigniting 

самозаймисте

autoignition 

самозаймання


automatic

автоматичний


automatic (fire) sprinkler

автоматична спринклерна головка (з вико-ристанням легкоплавких замків)
automatic door

автоматичні двері


automatic escape

рятувальний пристрій з автоматичним гальмуванням швидкості спуску (з палаючої будівлі)


automatic fire

сигнал тривоги від автоматичного пожежного сповіщувача; автоматичний по- жежний сповіщувач


automatic fire detection equipment

обла-днання [апаратура] автоматич-ної системи пожежної сигналі-зації


automatic fire extinguishing equipment

автоматичне обладнання [апаратура] пожежогасіння


automatic ignition

автоматичне запалювання


automatic rope return device

при-стрій для автоматичного повернення троса 


automatic sprinkler

система оповіщення про пожежу


automatic suction

самовсмок- тувальна помпа


automotive fuel

автомобільне пальне


automotive gas

автомобільний бензин


automotive gasoline

автомобільний бензин


autotransformer 

автотрансформатор

autoxidation

 самоокиснення


auxiliary 

приналежність; допоміжне пристосування; pl допоміжні механізми або обладнання; допоміжний


auxiliary power

допоміжна силова установка


auxiliary stairs

запасні сходи


availability 

придатність; можливість використання; готовність (до роботи); доступність; наявність

availability to dispatch 

наявність сил та засобів для виїзду по тривозі

available

наявний; придатний; доступний

available capacity

корисна потужність


available power

наявна потужність


average 

середнє значення [число]; середній


average speed

середня швидкістьavgas

 авіаційний бензин

aviation fuel

авіаційне паливо


aviation fuel storage depot

сховище авіаційного паливаaviation gas

авіаційний бензин


aviation gasoline

авіаційний бензин


avtur

 брит. (реактивне паливо гасового типу), авіаційний гас

ax(е) 

сокира; працювати сокирою


axes

 вісь або система координат


axisymmetric flow

вісесиметричний потік


azeotropic

азеотропна суміш, азеотроп 


B

baby bangor

малі висувні (пожежні) сходи (що використовуються всередині будівлі)


back 

задня сторона або частина; хвостова частина; задній; зворотній


back burn

зустрічний пал (при лісо-вій пожежі )


back door

запасний вихід; чорний хідback fire

зустрічний пал (при лісовій пожежі)


back flow

проходження води назад у систему водопостачання (через кран або клапан)


back pack

 ранцевий вогнегасник (для гасіння палаючої трави і чагарнику)back-load 

евакуювати


back-up fuse

резервний запобіжник


backblast 

зворотне полум’я; струмінь вихлопних газів; зворотна вибухова хвиля


backbone 

каркас; несуча частина; головна опора


backfire 

зворотний спалах; зворотний удар вогнища (у газовому пальнику)


backflash 

зворотний спалах; зворотний удар вогнища (у газовому пальнику)


backflow

 протитечія, зворотний потік


backing 

підтримка; опора; основа; забезпечення; допомога


backlash 

мертвий хід; люфт; віддача пожежного ствола

backstairs 

задні сходи


backup

 резервний [дублюючий] агрегат; запасний, аварійний; резервний

baffle 

екран; щит; відбивна плита або перегородка; дефлектор; внутрішня відбивна перегородка водо- або піно-бака; відображати; відхиляти


baffler 

відбивна перегородка; відбивач, дефлектор; дросельна заслінка


bag

 мішок; сумка; м’який резервуар; паперова оболонка


bail

помпа для відкачування води


bake

 духовка

balance 

вага; рівновага; балансування, зважувати; врівноважувати

balancer

 зрівнювач, балансир; стабілізатор


ball

 куля; бал (міра сили вітру або ступеня хвилювання моря)


ball blanket

 покриття із сфер (плаваючих на поверхні легко випаровуваючої рідини)


ball of fire [of flames] 

світла частина (ядерного вибуху); куля полум’я


balling 

збивання або грудкування (вогнегасного порошку)

ballistite 

балістит (бездимний нитрогліцериновий порох)


balloon construction

рамна дерев’яна конструкція


band 

стрічка; смуга; пояс; діапазон; смуга частот

bandage

 бандаж


bang

 удар; поштовх; звук пострілу або вибуху; імпульс


bank

 вал, насип; дамба; комплект, набір; оточувати валом; споруджувати насип (для запобігання поширенню пожежі)

bank of air flasks

 батарея [група] балонів зі стисненим повітрям


banking 

влаштування насипу або дамби; обвалування

bannock

 вогнетривка глина


bar 

стрижень; штанга; брус; смуга; (пожежний) брухт; бар (одиниця атмосферного тиску); виключати; забороняти


bar-type detector

лінійний пожежний сповіщувачbarge

баржа; виступ димаря на фро- нтонній стіні


barge tank

 (нафто) наливна баржа


barometer

 барометр


barrage

загородження; завіса; дамба


barrage fire

пожежна перешкода


barrel

бочка; барель (одиниця об’єму: амер., бpит. нафтовий 159 л., винний 119 л.); розм. корпус пожежного гідранта


barrel pump

циліндр або корпус насоса


barricade

 перегородка; перемичка; аварійний бар’єр (на авіаносці)


barricade tree-trunk

лісовий завал


barrier

бар’єр; перепона; перегородка; перила; перемичка; (аварійний) екран; пожежний розрив; мінералізована смуга


barrier film

захисна [герметизуюча] плівка


base

база; підстава; опора; фундамент


base camp

базовий [основний] табір лісопожежної служби


base pump (ing) station

головна насосна станціяbase station

центральний пункт пожежного зв’язкуbase-metal thermocouple

термопара з неблагородних металів


basement 

підстава; фундамент; підвал; (напів) підвальний поверх


basement [cellar] spray

брит. пожежний ствол для гасіння пожежі у важкодоступних приміщеннях (підвалах, трюмах)basement fire

пожежа в підвальному приміщенні


basic

 основний; вихідний; номінальний; загальнотеоретичний, загальнотехнічний

basic diagram

принципова схема


basicity 

загальність


basin 

водойма; резервуар, бак; посудина


basis 

база; основа; основний компонент

basket

 кошик; платформа гідропідйомника; контейнер (для рукавів та інструментів); рятувальні ноші


basque

 облицювання, футерування


bat

 дрюк, ціпок (для гасіння вогню відбиванням); відбивати (вогонь)

bath

 ванна; електроліт; завантажити у ванну

battalion

 пожежна частина з декількох виїздів


battering

таран


battery 

батарея; акумулятор(на батарея); важкий пожежний ствол

battery ignition

батарейне запалювання


battle 

боротьба; боротися


battle against fire

боротьба з пожежею [вогнем]

batwing burner

плосковогняний па-льник


bay 

проліт; приміщення; відсік; бокс; ніша; залізнична платформа; шлюз; затока; бухта


beacon 

(радіо) маяк; сигнальна вежа; сигнальний вогонь


beam

балка; брус; стрижень; лонжерон; тятива сходів; промінь; пучок променів; випромінювати

bear

 нести; служити опорою; підтримувати


bearer

 опора; несучий елемент; балка; стелаж


bearing

корпус підшипника


bearing partition

  внутрішня несуча стіна


bearing bar

несуча [опорна] арматура або балка


bearing power

несуча здатність


beat 

удар; поштовх; биття, коливання; бити


beat out 

гасити; збивати (вогонь)


beater

 било (для гасіння вогню биттям )


beater for fire fighting

 било для гасіння вогню збиванням


beater made of canvas strips

 било із брезенових смуг


beater made of green branches

 било із зелених гілок


beater made of wire netting on a metal frame

 било з проволки, натягнутої на металевий каркас


beating

збивання (вогню)


becket

 скоба; стропка; м’яке кільце

bed 

фундамент; підстава; підстеляючий шар; полотно (дороги); стенд


bedstead 

стенд; експериментальна установка


behave 

працювати (про машину)

behavio(u)r 

поведінка (системи); режим (роботи); стан; властивості, характеристики; характер зміни

behavio(u)r of foam

 поведінка піни


behavio(u)r of structure 

робота конструкції або споруди (за певних умов)


bell 

дзвін; дзвінок; розтруб


bell of pipe

 розтруб труби


bell-and-spigot

 розтрубне з’єднання (трубопроводу)


belled 

розширений; з розтрубом


bellmouth

 розтруб

belly

 нижня частина [низ] фюзеляжа; здійснювати посадку на фюзеляж


belly-landed 

приземлився [завершити посадку] на фюзеляж


belt 

(прив’язний) ремінь; стрічка; пояс; зона; смуга

bench

 верстат; стенд


bend 

коліно; вигин; поворот; відвід; згинати


benzine

 бензин


benzol

 бензол

benzoperoxcide

 перекис бензоілу


benzoyl peroxide

перекис бензоїлу


Bernoulli constant

константа Бернуллі


Bernoulli theorem

теорема Бернуллі


berth

 місце стоянки (судна, літака)

Bessel ~ (of the first kind) function

функція Бесселя (першого роду)


betty

 лом (для простукування конструкцій під час розвідки пожежі)

bibcock

 водопровідний кран

bicarbonate 

кисла сіль вугільної кислоти, двовуглекисла сіль, бікарбонат

bicarbonate оf calcium [of lime] 

двовуглекислий кальцій


bicarbonate оf magnesium

 двовуглекислий магній


big stick

жарг. автомеханічні сходи


big stream

суцільний струмінь (вогнегасної речовини)bight

 петля; бухта (тросу, канату)


bilge

трюмна [осушувальна, водовідливна] помпа


bimetal

 біметал

bimetalic

 регулююча стрічка або стерженьbimetallic 

біметалічний

bimetallic strip heat detector

тепловий пожежний сповіщувач з біметалевим чутливим елементомbinary

подвійний сплав


binary (constitutional) diagram

діаграма стану подвійної системи


binary fuel

двокомпонентне паливо


bind 

скріплення; зв’язок; скріплювати; пов’язувати; нав’язувати рукава на з’єднувальну головку


binder 

сполучна (речовина); цементний засіб; з’єднувальна деталь; зв’язок


binding

 скріплення; з’єднання; зв’язок; обшивка; нав’язування


binomial theorem

біном Ньютона


bipropellant 

двокомпонентне ракетне паливо


bipropellant

двокомпонентне ракетне паливо


bipropellant composition

двокомпонентна суміш ракетного пального


bipropellant fuel

двокомпонентне (ракетне) паливо, паливо роздільної подачі компонентів


bireactant

пара компонентів допоміжного ракетного палива


bite

 жарг. вгризатися (атакувати пожежу з метою розчищення місця, з якого можна вплинути на вогнище пожежі)

black

 сажа; кіптява; дьоготь


black body intensity

випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла


black out

гасити вогонь водою (і знижувати освітленість)


blacken 

гасити, збивати полум’я та заливати тліюче вугілля

blackness 

ступінь наближення до абсолютно чорного тіла; непрозорість


bladder

 камера; балон; еластичний мішок

blank(ing) cap

запобіжний нако-нечник; рукавне з’єднання [го-ловка] Шторца; заглушка (на всмоктуючому або напірному патрубку пожежного насоса)


blanket 

покриття; поверхневий або захисний шар; теплоізоляційна кошма; задимлення; гасити пожежу нанесенням покриття (пінного шару)


blanket insulation

поверхнева захисна ізоляція, ізоляційне покриття


blanket with smoke

 задимляються


blast

 вибух; вибухова хвиля; тяга; порив вітру; підривати; гасити вибухом (напр. лісову пожежу)


blast (air) pipe

 труба системи нагнітання повітряblast-furnace [clinker-bearing slag]

шлакопортландцемент


blast-furnace [clinker-bearing slag] cement

шлакопортландцемент 


blaster

вибухова речовина


blasting

 вибух; гасіння вибухом (напр. лісової пожежі)


blasting explosive

вибухова речовина, ВР


blasting powder

порох, вибухова речовина


blasting power

 вибухова сила


blastproof

 вибухобезпечний; стійкий до дії вибуху


blau-gas

 водяний або світильний газ


blaze

 полум’я, яскравий вогонь; пожежа; горіти яскравим полум’ям; загорітися, запалювати


blaze up

 спалахнути


blazing 

яскравопалаючий

blazing fire

відкритий вогонь (при підземній пожежі)


bleed 

відвід, спуск (води); випуск (повітря); відводити, спускати (воду); випускати (повітря); зливати; відсмоктувати; продувати


bleeder

 спускний кран; запобіжний клапан 


bleeder plug

пробка водовідливного [спускного] отвору; зливна пробкаbleeding 

спуск або витікання рідини; випуск (повітря); відбір (пара) 


blend 

суміш; змішання; сплав; робити суміш 


blend composition

компонентний склад; склад суміші


blended fuel

паливна суміш


blender 

змішувач 


bloat 

обдиматися


block 

перепона; перешкода; блок; блокувати; перегороджувати; затримувати 


block a door

блокувати двері (за допомогою водонепроникного захисного покриття)blocked

пожежний гідрант, до якого неможливий під'їзд по- жежного автомобіля


blow

 удар; вдаряти; валити вибухом; підривати


blow out 

гасити; припиняти горіння; зривати [збивати] полум’я; перегорати (про запобіжник)


blow up

підривати


blow-by

 прорив або просочування газу

blowback 

зворотній спалах; проскакування полум’я (у газовому пальнику)

blower

 вентилятор 

blowing 

дуття; продувка; здува(ння); перегорання (плавкого запобіжника) 

blowlamp

 паяльна лампа 


blown-out concentration

пористий бетон


blowoff 

здування; збивання полум’я повітряним потоком

blowoff pipe

випускна трубаblowout оf flame

 зрив полум’я; припинення горіння


blowpipe 

паяльна трубка; газовий пальник; вентиляційна трубка


blowpipe heating flame

підігрівальне полум’я пальникаblowup fire

спалах рослинної пожежі


blue flame

синє (відновне) полум’яblue flame burner

паяльна лампа


board

 панель; пульт; пластинка; дошка, щит; борт; управління; комітет; рада; комісія; піднімати або вантажити (на борт літального апарата)


boat 

човен; катер; судно; корабель; жолобок (для стоку мастила) 

body 

тіло; корпус; кістяк; кузов (напр. автомобіля) 

body of fire

 вогнище пожежі 


body of water

 скупчення води; об’єм води у водоймі

bodying

 підвищення в’язкості, загущення 


boil

 кипіння; кипіти; скипати 


boiler

котельня; будівля з котельнею


boiling

 кипіння; кип’ятіння 

boiloff

 википання; випаровування; втрати від випаровування 

boilover 

скипання (переливання палаючої рідини через край резервуара в результаті випаровування та розширення рідини, яка подається під час гасіння пожежі)

bolted connection

болтове з’єднання


Boltzmann universal conversion

стала Больцмана


Boltzmann's constant

стала Больцмана


bomb

 бомба; ручна граната; балон для стисненого повітря

bomb calorimeter

калориметрична бомба


bomber

 бомбардувальник


bond

 зв’язок; з’єднання; зчеплення; в’яжучий матеріал; перев’язка (в цегляній кладці); пов’язувати; з’єднувати 

bonded

 пов’язаний; з’єднаний; зчеплений 

bonding

 зв’язок; з’єднання; зчеплювання; склеювання 


bone

 кістка; кістяний; кістковий 


bonfire 

багаття


boost

 підвищення тиску; тиску нагнітача, надув; форсаж; підвищувати тиск, форсувати 


booster

робочий (пожежний) рукав [рукавна лінія]


boosting

 підвищення тиску; підкачка (води в мережі водопостачання) 

borate solution

розчин борату


bore

 отвір; канал ствола; діаметр отвору


bore diameter

внутрішній діаметр; діа-метр каналу стволу, калібр


borehole

заглибна відцентрова помпа


borohydride fuel

борогідридне пальне


boron-containing [B-slurry] fuel

боровмісне пальне


boron(-based) fuel

пальне на основі бору


bottle

пляшка, бутель; склянка; ба-лон; колба (у вогнегаснику)


bottle of flame

основа полум’я


bottle-stored gas

(зріджений) газ у балонах


bottom

нижній брусок обв’язки дверей або віконної рами


bound

межа;


boundary

межа; лінія або поверхня розділу; граничний; прикордонний


boundary ~ (s)

габаритні розміри

boundary condition

граничні умовиboundary diffusion

гранична дифузія


boundary dimension (s)

габаритні розміри


boundary film

гранична плівка


boundary-layer flow

течія в суміжному шаріboundary-layer phenomenon

явище в приграничному шарі


boundary-layer theory

теорія граничного шаруbox

коробка; ящик; кожух; пожеж-ний сповіщувач; муфта; втулка; гні-здо; бокс автомобіля


box assignment

склад сил і засобів пожежного караулу [наряду]


brace

діагональний елемент твердо-сті (напр. між поруччям і решітча-стою балкою сходів)


bracket

кронштейн; консоль; держак


braided

обплетений (пожеж- ний) рукав


brake

гальмо; стопор; ручка короми-сла (ручного насоса) гальмувати; га-льмівний


braking

гальмування


braking distance

гальмівний шлях, відстань гальмування


branch

відгалуження (рукавної лінії); відвід; трійник; служба; частина або відділення (штабу, складу)


branch pipe

 відгалуження трубопроводу, патрубок; брит. рукавний стволbranching

розгалуження; відгалуження


branchwood

брусок


brand

головешка


brand patrol

група пожежників, які патрулюють прилеглі райони великої пожежі з підвітряного бокуbrasque

вогнетривка вибійка


brass

жарг. старші офіцери пожеж-ної служби


brasswork

жарг. приводити автомо-біль в порядок після повернення з пожежі


brattice

(тимчасова) перегородка [перемичка] (в забої)


breach

проріз; отвір; пролом у захи-сній конструкції; робити проріз; проламувати


break

тріщина; злам; (пожежний) ро-зрив; переривати, вимикати (струм);


break glass station

ручний пожежний сповіщувач з розбивним скломbreak into [burst into, go up into] flames

спалахувати, загорятися


break out

вибухнути (про пожежу)


break-glass

пожежний спові- щувач із розбивним склом

break-spark

іскри при розмиканні електричної мережі


breakage

поломка; руйнування; ава-рія; розрив; пробивання (ізоляції); обрив (проводу); лом (матеріалу); незаповнені проміжки (при наван-таженні)


breakdown

поломка; аварія; руйну-вання; пробивання, пробій (ізоляції);

розшаровування (суміші); розбиран-ня (на частини)


breakdown gang

аварійна [аварійно-ремонтна] команда


breakdown of insulation

поломка; аварія; руйну-вання; пробивання, пробій (ізоляції);

розшаровування (суміші); розбиран-ня (на частини)


breaker

вимикач; переривник струму


breaking

поломка; розрив; злам; трі-щина; розшарування; роз’єднання; вимикання


breakover

перехід полум’я через по-жежну смугу (при лісовій пожежі)


breakover fire

пожежа, що перетнула контрольну лінію, пожежа в результаті переміщення вогню через мінералізовану смугу


breakthrough

просіка; пробій (ізоля-ції)


breather

респіратор; дихальний апа-рат; дихальний клапан; вентиль; по-глинач вологи (з повітря)


breather [breathing] mask

дихальна (запобіжна) маска; респіратор


breathing

 (кисневий) дихальний апарат; ізолюючий проти газ; респіратор


breathing equipment

дихальна апаратура; апаратура газодимозахисної служби


breathing bag

дихальний мішок (кисневого приладу)


breeches pipe

Y-подібний трійникbreeching

брит. з’єднувальна голов-ка; прокладка


brick

цегла; брус; класти цеглу; ви-кладати цеглою


bricky

цегляний


bridge

міст; перемичка


bridgehead

плацдарм, майданчик для установки засобів пожежогасін-ня; пожежобезпечна зона в будівлі


brigade

пожежна бригада [команда, загін]; пожежна частина


brightness

яскравість


brilliance, brilliancy

яскравість, блиск


brine

соляний розчин; морська вода


bring under

ліквідувати (пожежу, загоряння)


brisancy

бризантність


broad step

сходовий майданчик


broadcast burning

контрольоване ви-палювання в лісовій або трав’яній зоні


broken stream

розпилена частина струменя (вогнегасної речовини)


bromotrifluoromethane-containing fire-extinguishing composition

бромфторметанова вогнегасна суміш


brown powder

 димний порох


brush

щітка


brush disposal

прибирання пожежонебезпечного сміття після лісозаготівельbrush fire

пожежа на місцевості з чагарниковою рослинністю


brush flame

факельне полум’я


bubble

пухирець (газу)


bubble-tight

герметично ущіль-

нений шов, який не допускає 

утворення бульбашок при випро-

буванні (стику трубопроводу


bubbling

кипіння; виділення бульок


bucket

відро, ківш; поршень помпи; лопать (турбіни)


buckle

прогин; (поздовжній) згин; викривлення; витріщатися; деформу-ватися; втрачати стійкість при вигині


buff

жарг. «бізон», добровільний помічник пожежних, ентузіаст по-жежної справи


buggy

жарг. службовий автомобіль начальника пожежної команди


bugle

мегафон


bugle signal

сигнальний ріжок


build

будувати, споруджувати; збільшуватися (про сигнал)


builder

будівельник; тесля; синя цегла дротяної різки, цегла стандартного розміру


building

building будівництво; споруда; бу-дова; будівля; споруда; комплекс будівель; споруджувати;


building at risk

будівля, що піддається небезпеці ви-никнення пожежі;


building bars

будівельна арматура


building brick

будівельна цегла


building by-laws

будівельні правила


building construction

будівельна конструкція


building density

щільність забудови


building frame

каркас будівлі


building implement

s будівельне обладнання [інструменти]


building inspection

будівельний нагляд


building of excess height

будівля підвищеної поверховості, висотна будівля;


building of origin

палаюча будівля; об’єкт пожежі


building plot

 будівельна ділянкаbuildup

наростання; розвиток; на-рощування сил; пересихання горю-чих матеріалів; підвищення пожеж-ної небезпеки


built-in fire

протипожежний захист за допомогою вбудова- них систем пожежогасіння вог- ню; забезпечення пожежної безпеки архітектурно- будівельними заходами


bulb

кулька (термометра); колба; електрична лампочка; утамування; міхур; повітряний мішок; скупчення повітря; жарг. чутливий елемент


bulk

обсяг; місткість; маса; велика або основна частина; сумарна величина;


bulk container

контейнер для насипних вантажів


bulk density

об'ємна щільність


bulk factor

об'ємний фактор; коефіцієнт ущільнення


bulk fuel

наливне пальне


bulk handling equipment

обладнання для навантаження, розвантаження й транспортування навалочних вантажів


bulk of fire fighting

основний обсяг пожежних робіт; основні робо-ти з гасіння пожежі


bulk petroleum tank farm

нафтобаза


bulk storage

зберігання насипом або наливом (без тари)bulk storage depot

склад безтарного зберіганняbulk(-storage) plant

нафтосховище; бензосховищеbulkhead

патрубок для проходу труби через перегородку


bulkhead door

двері в перегородці; дверцята [знімний лист] перегородкиbulking power

здатність набрякати


bunch

утворювати тисняву; товпитися


bunching

тиснява;


bund

насип; дамба; захищати дамбою


bundle-fold

укладка (пожежних ру-кавів) гармошкою


bungalow station

одноповерхова будівля пожежної команди


bunker fuel

паливо для судових котлів і двигунів; флотський мазут


Bunsen (-type) burener

пальник Бунзена


Bunsen cone

бунзеновський конус полум’я, бунзенівське полум’яBunsen flame

полум’я газового пальникаbuoyancy

плавучість; підйомна сила; здатність триматися на слабкому грунті


bureau of fire suppression and rescue

відділ пожежно-рятувальної служби


bureau of land management

управлі-ня землекористування


bureau оf community environmental management

управління кому-нального обслуговування


bureau оf fire work

організація із про-ведення пожежно-профілактич-ної роботи


burlap

джутова тканина; брезент; полотно


burn

опік; згарище; випробувальна пожежа; горіти;


burn center

ценрт або пункт по на- данню допомоги при опіках 


burn down

спалювати дотла;


burn injur||y

опік


burn off

спалити, спалювати, зго-ряти, обпалювати;


burn out

випалювати, вигоряти;


burn through

пропалювати


burn up

вибухати; роз-ривати

burn-up

згоряння; спалювання


burn-up factor

 коефіцієнт згорання


burnable

горючий


burnback

повторне загоряння (у ре-зультаті руйнування піни під дією тепла)


burned

спалений; обгорілий; обпа-лений


burned [burnt] gas

вихлопний газ; pl газоподібні продукти згоряння


burner

пальник; форсунка; камера згоряння; пороховий заряд

burnettizing

збільшення вогнестійко-сті нанесенням вогнезахисного шару


burning

 регулювання (процесу) горіння


burning [combustion]

процес горіння


burning behavio(u)r

 характеристика горіння


burning block

 ділянка лісового масиву з однорідними умовами, що дозволяють виробити випалення однією операцією 

burning condition

умови горіння


burning explosive

метальна ВР


burning index

індекс [показник] горючості (визначається за десятибальною шкалою і характеризує ступінь лісопожежної небезпеки)


burning inhibitor

сповільнювач горіння


burning period

пожежонебезпечний період (частина доби, коли рослинні пожежі розповсюджуються найбільш швидко з 10 ранку до заходу сонця)

burning-back

повторне займання (в результаті руйнування піни під дією тепла)


burning-rate exponent

показник ступені швидкості згоряння


burnout

вигорання; припинення го-ріння; знищення пожежею; випалю-вання між контрольною лінією та рослинною пожежею


burnt

горілий; обпалений;


burnt brick

обпалена цегла


burnt place

прогар
burst

вибух; розрив; спалах; вибуха-ти; розриватися; лопати; спалахувати;


burster

розривний або обмежений заряд


bursting

вибух; розрив;


bush

втулка; вкладиш; гільза; футе-ровка


bushel

бушель (одиниця об’єму: амер. = 35,24 л; брит. = 36,37 л)


butane

бутан


butane air flame

полум’я бутану у повітріbutt

опорна підставка (пожежних) сходів


button

кнопка; кнопковий


butyl

бутил


butylene

бутилен


buzzer

зумер


by

за умовою нерозривності;


by oxide films

захист окси- дними плівками


by-law

постанова [розпорядження] органів місцевої влади


by-road

об’їзний шлях, об’їзд


bypass

обхід; об’їзд; обхідна або об’їзна дорога; обвідний [перепускний] канал; перепуск; перепускний клапан; провідна труба; обходити; пускати в обхід; перепускати; обтікати; оточува-ти; обхідний; об’їздний, обвідний, пе-репускний;


bypass flue

відвідний газохід


bypass pipe

перепускна або обвідна трубаC

cab

кабіна; будка


cabble

розбивати, дробити


cabin

вхід до кабіни льотчика; доступ до кабіни льотчика


cabin fire precautions

 заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в кабінах літальних апаратів


cabin insulation blanket

теплозвукоізолююча обшивка кабіни


cabinet

(стінна) шафа; ящик


cable

кабель; трос, канат; закріпляти [прив’язувати] канатом або тросом


caking

спікання; утворення нагару


calamity

лихо; катастрофа

calcine

спалювати дотла; прожарювати


calcining

обпалювальна пічcalcitrant

вогнестійкий; тугоплавкий


calculation

обчислення; перелічення; розрахунок


calculus

числення


caliber

калібр; розмір; внутрішній діаметр


calibrate

калібрувати, тарувати; гра-дуювати; перевіряти, вивіряти


calibrated

калібрований; градуйова-ний; вивірений; точний


calibration

калібрування, тарування; градуювання


call

сигнал; сигнал (пожежної) три-воги; викликати


call bell

сигнальний дзвінок

call box

пожежний сповіщувач


caller

особа, що повідомляє диспет-черу про пожежу або оголошує сиг-нал пожежної тривоги


calling delay

запізнення або затримка при виклику пожежної команди


callout

виклик (пожежної команди); повідомлення (про пожежу)


calm

безвітря, штиль


calori (fi) c

промениста теплота, теплове випромінювання; інф- рачервоне випромінювання


caloric

тепловий, термічнийcaloricity

теплотворність; теплота згоряння


calorie

калорія


calorific

тепловий; теплотворний


calorific [heat] conduction

теплопровідність


calorific capacity

теплоємність; тепло-творність


calorific power

 теплотворність; теплопродуктивність


calorification

виробництво тепла


calorifier

калорифер; нагрівальний прилад


calorimeter

калориметр


calorimetry

калориметрія


calorstat

термостат


calory

калорія


camera

камера; склепінчасте пок-риття або приміщення; фотоапарат; кінокамера


camera-obscura

камера-обскура


camp

табір; селище; дачне селище; стояти табором


camp boss

начальник табору або начальник штабу табору лісо-пожежної служби

campaign fire

лісова пожежа, для гасіння якої потрібно більше одного дня


campfire

багаття (що є наслідком лі-сової пожежі)


canal

канал (штучний)


canalization

пристрій або система каналів


canalize

проводити канали


cancellated

гратчастий, сітчастий


candela

кандела (одиниця сили світла)


candescence

біле каління


candescent

розжарений дочиста; той, що світиться


candle

свічка; кандела (одиниця сили світла); газовий пальник


candle bomb

 світлова авіаційна бомба 


candle power

 сила світла в свічкахcanister

каністра; патрон або респі-раторна коробка протигаза

canned

укладений в герметичну упа-ковку; герметизований, герметич-ний; покритий захисною оболонкою


canned specifications


жорсткі технічні умовиcanopy

тканинний навіс; тент; верх-ня частина ніші; зсувна [відкидна] частина ліхтаря; полог (самий верх-ній ярус гілок дерев)


canvas

брезентовий (пожеж- ний) рукав


cap

запобіжний ковпачок для капсуля-детонатора


capability

здатність; міцність; про-дуктивність


capacious

місткий; ємний; просторий


capacitance

ємність; ємнісний опір


capacitor

конденсатор; ємність


capacity

обсяг; об’ємна місткість; здатність; потужність; продуктив-ність; пропускна здатність


capacity оf heat transmission

теплоп-ровідність


capacity оf road

пропускна здатність дороги


capacity-type strain gauge

ємнісний термодавач


cape

плащ або накидка з капішоном; люк із зсуваною кришкою 


capillarity

капілярність


capillary

капіляр; капілярний 


capillary dip infiltration

просочення (порошкової заготовки) частковим зануренням


capillary penetration

 капілярне просочування [фільтрація]capital expenditure

капітальні витрати; капіталовкладення


caplastometer

капілярний віскозиметр 


capping

насадка; головка; укладка; насадка 


capronic fiber

капронове волокно


capsule

капсуль; мембрана 


capsule pressure

мембранний датчик

тиску


captain

брандмейстер; начальник пожежної команди; черговий офіцер пожежної команди 


captain shift

змінний керівник робіт

на пожежі


captive firing

статичне [стендове] вогневе випробування (ракетного двигуна)


car

легковий автомобіль (залізнич- ний вагон) 


Car accumulator

акумуляторний автомобіль


Car ambulance

автомобіль швид- кої допомоги 


car button

кнопка управління ліфтом або вантажопідйомником


Car cross-country

автомобіль під- вищеної прохідності


Car emergency

аварійний автомо- біль; автомобіль технічної до- помоги 


Car estate

допоміжний автомобіль 


Car fire

пожежний автомобіль 


Car hose

рукавний автомобіль 


Car motor water

автоцистерна для перевезення води 


Car oil-tank

вагон-цистерна; авто- цистерна для перевезення наф- топродуктів


Car petroleum

автоцистерна для перевезення рідкого палива


Car tank

автоцистерна, вагон-цистерна 


Car trouble

аварійний автомобіль 


caracol(e)

гвинтова драбина


carbide

карбід; карбідний 


carbohydrate

вуглевод


carbometer

карбометр (прилад для визначення вмісту вулглеводів


carbon

вуглевод; вугілля; вуглевод- невий; вугільний 


carbon face

 графітова поверхня


carbon filler

вуглецевий [вугільний] наповнювач


Carbon activated [active]

активоване вугілля


carbon black flame

сажеве полум’яCarbon chlorinated

чотирихлористий вуглеводень 


carbon compound

вуглеводневе з’єднання


carbon deposit

нагар (у двигуні); вуглецеве [сажисте] відкладенняcarbon dioxide

поглинач вуглекислоти


carbon dioxide charging station

зарядна станція вуглекислотних вогнегасниківcarbon dioxide extinguishing installation

установка вуглекислотного пожежогасіння


carbon dioxide ехtinguisher

вуглекислотний вогнегасник


Carbon graphitic [graphitized]

графі- тизований вуглеводень 


carbon monoxide indicator

індикатор окису вуглецю


carbon tetrachloride

тетрахлорид, чотирихлористе з'єднанняcarbon-compounds liquid hydrogen fuel

ракетне пальне на основі з'єднання вуглецю і рідкого водню


carbon-dioxide [carbonic-acid] gas

вуглекислий газ


carbon-free

що не містить вуглеводню 


carbona(tiza)tion

карбонізація; на- сичення вугільною кислотою 


carbonaceous

вуглеводневий; кар- бонатний


carbonaceous [carbon-containing] fuel

вуглецевмісне пальне


carbonic

вугільна кислота, вуглекислота


carbonic oxid

оксид вуглецю, чадний газcarbonic snow

тверда вуглекислота


carbonization

обвуглювання 


carbonize

обвуглювати 


carbonizing flame

навуглецьовувальне або відновне полум'яcarboy

бутиль (для кислот


carbura(t)ted hydrogen gas

вуглеводневий газ; карбюрований газ; копальневий газ


carburet(t)er, carburet(t)or

карбю- ратор


card (alarm) assignment

карта з роз- кладом виїзду (на пожежу); карта об’єкта і маршруту слідування на пожежу; карта реєстрації виїздів за сигналом пожежної тривоги